Váš partner pro autorizované měření emisí

Informace k legislativě

Informace k legislative

Přehled legislativy o ochraně ovzduší:

  • Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
  • Vyhláška č. 415/2012 o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Aktuální stav legislativy v ochraně ovzduší najdete na stránkách Ministerstva životního prostředí. Legislativu si také můžete bezplatně stáhnout na stránkách Ministerstva vnitra.

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, zavedl některé nové povinnosti pro provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší, mimo jiné povinnost v určitých případech požádat o povolení provozu zdroje podle tohoto zákona. Tato povinnost se netýká pouze nových zdrojů, ale i celé řady stávajících.
Naše společnost nabízí spolupráci při zpracování této Žádosti o povolení provozu, Provozního řádu a všech souvisejících podkladů.


Otázka povolení provozu je dle zákona č. 201/2012 Sb. relevantní v těchto případech:

  • zdroje, které mají platné povolení podle zákona č. 86/2002 Sb., ale povolení není v souladu s požadavky na obsah povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb., musí požádat o jeho změnu nebo o nové povolení provozu do 2 let ode dne nabytí účinnosti zákona č. 201/2012 Sb., tedy do 1.9.2014.
    Součástí Žádosti o povolení je i Provozní řád zdroje, pokud je dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. vyžadován.
  • zdroje, které nemají platné povolení zákona č. 86/2002 Sb., jsou povinny požádat o povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona 201/2012 Sb. do 1.9.2013. To platí tam, kde byly zdroje povoleny dle legislativy platné před 1.8.2002, nebo na základě kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu a nemají povolení dle zákona č. 86/2002 Sb.

Povinnost požádat o povolení k provozu se netýká pouze těch zdrojů, které disponují povolením podle § 17 odst. 1 písm. d) a § 17 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb. a toto povolení je v souladu s požadavky na obsah povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb.

V případě otázek a nejasností nejen v této oblasti Vám jsme k dispozici. Neváhejte se na nás obrátit, pokud si nejste jisti, do které skupiny patříte. Rádi Vám pomůžeme s vyřízením potřebných povolení dle nové legislativy.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.