Váš partner pro autorizované měření emisí

Měření a služby

Měření emisíMěření imisíSlužby v oblasti podnikové ekologie

1. Měření emisí

Zajišťujeme autorizované měření emisí za účelem splnění povinností provozovatelů vyplývajících ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a vyhlášky č. 415/2012 Sb. Provádíme také technická měření podle přání zákazníků - např. při náběhu nebo úpravách technologií.

Typy zdrojů

měření a emise

 • Kotelny – na tuhá, plynná i kapalná paliva
 • Výtopny
 • Lakovny
 • Bioplynové stanice
 • Kovohutě
 • Cementárny
 • Technologie
 • Kamenolomy
 • Obalovny živičných směsí
 • Truhlárny apod.

Druhy znečišťujících látek

 • Tuhé znečišťující látky (TZL)
 • Oxidy (CO, NO, NO2, SO2)
 • Organické látky (TOC, VOC)
 • Kovy (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Zn, Pb, Sb, Tl, V, Hg)
 • Kyseliny
 • Polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany (PCDD/ PCDF)
 • Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)
 • Polychlorované bifenyly (PCB)
 • Chlorovodík, fluorovodík (HCl, HF)
 • Azbest

2. Měření imisí

 • Měření škodlivin v pracovním prostředí
 • Měření prašnosti a koncentrace respirabilních vláken na hranici lomů

3. Služby v oblasti podnikové ekologie

 • Vypracování provozních řádů podle § 12 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.
 • Výpočet poplatků za znečišťování ovzduší
 • Vypracování souhrnné provozní evidence
 • Splnění ohlašovací povinnosti měření dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a zaslání protokolů na příslušné úřady
 • Provedení hlášení přes ISPOP
 • Poradenství v ochraně ovzduší

Spolupracující partneři

LABTECH s.r.o. www.labtech.eu - Chemické analýzy, Hluk, Vibrace

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.